ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨН СУДЛАЛЫН ХҮРЭЭЛЭНГЭЭС

АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОЙМ

 

Замын хөдөлгөөн судлалын хүрээлэнгийн Удирдах зөвлөлийн 2008 оны 01 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан ажлын ерөнхий төлөвлөгөөнөөс ойрын хугацаанд боловсруулан гаргах бүтээлүүдийг тоймлон дурдвал:

- «Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийн тайлбар» ном;

- Замын хөдөлгөөний дүрмийн сурах бичиг;

- Замын хөдөлгөөний дүрмийн багшийн гарын авлага (конспект);

- «Замын тэмдэг ба тэмдэглэл» ном;

- «Замын хөдөлгөөний дүрмийн цахим сурах бичиг» CD;

- «Жолоочийн эрх зүйн хялбаршуулсан лавлах» гарын авлага;

- «Улаанбаатар хотын авто замын сүлжээ, хөдөлгөөний зохион байгуулалт» гарын авлага.