МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

 

2003 оны 5 дугаар сарын 8-ны өдөр

Улаанбаатар хот

 

 

“ОЛОН УЛСЫН ХООРОНДЫН АВТО ЗАМААР АЧАА

ТЭЭВЭРЛЭХ ГЭРЭЭНИЙ ТУХАЙ КОНВЕНЦ”-Д

НЭГДЭН ОРОХ ТУХАЙ

 

1 дүгээр зүйл. Женев хотноо 1956 оны 5 дугаар сарын 19-ний өдөр баталсан “Олон улс хоорондын авто замаар ачаа тээвэрлэх гэрээний тухай Конвенц”-д Монгол Улс нэгдэн орсныг соёрхон баталсугай.

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН

ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                           С.ТӨМӨР-ОЧИР