Монгол Улсын хууль

 

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай

 

Авто замын тухай

 

Автотээврийн тухай

 

Жолоочийн даатгалын тухай

 

Автотээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татварын тухай

 

Захиргааны хариуцлагын тухай

 

Эрүүгийн хууль

 

Иргэний хууль

 

Цагдаагийн байгууллагын тухай
 

Олон улсын гэрээнд нэгдэн орох тухай

 


Оросын Холбооны Улсын хууль

 

О безопасности дорожного движения

 

Уголовный Кодекс

 

Кодекс об административных правонарушениях

 

О ратификации Конвенции

 

О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок

 

О милиции