ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨН СУДЛАЛЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН

ЦАХИМ ШУУДАН РУУ ЗАХИА ИЛГЭЭХ БУЛАН

 

Таны E-mail хаяг:Захианы сэдэв:


Захиа:


E-mail хаяг тань буруу байна. Дахин бичнэ үү.
"; } else { $email = "web@traffic-institute.mn"; $email1 = $_REQUEST['email'] ; $subject = $_REQUEST['subject'] ; $zahia = $_REQUEST['zahia'] ; mail( "trafficinstitute.mn@gmail.com", "Sender: $email1; Subject: $subject", $zahia, "From: $email" ); mail( "tuguldur.mn@gmail.com", "Subject: $subject", $zahia, "From: $email" ); $_REQUEST['email'] = null; $_REQUEST['subject'] = null; $_REQUEST['zahia'] = null; echo "ТАНЫ ЗАХИАГ ХҮЛЭЭЖ АВЛАА. БАЯРЛАЛАА.
"; } } else { echo "Та дутуу бөглөсөн байна. Гүйцээж бөглөнө үү!
"; } } ?>