ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ДҮРМИЙН ТЕСТ

 

№ 1


Тээврийн хэрэгслийг жолоодож яваа хүн бүрийг “Жолооч” гэж тооцох уу?

 

 

 

1. Тооцно

2. Зөвхөн механикжсан тээврийн хэрэгслийг жолоодож яваа бол тооцно

3. Зөвхөн жолоодох эрхийн үнэмлэхтэй бол тооцно


Дараагийн тест..»»