ОСОЛ ГЭМТЛИЙН ҮЕД ҮЗҮҮЛЭХ ЭМНЭЛГИЙН АНХНЫ ТУСЛАМЖ

 

11. Эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэхэд

шаардлагатай зүйлсийн жагсаалт

 

1.

Ариутгасан бинт (10х7)

1 ширхэг

2.

Бинт (10х5)

1 ширхэг

3.

Уян бинт (10х5)

1 ширхэг

4.

Уян бинт (5х5)

1 ширхэг

5.

Денатурат спирт 20.0

1 шил

6.

Иодын ханд 20.0

1 шил

7.

Хэвлий цээжний бүчтэй боолт

1 ширхэг

8.

Сүлбээр зүү

5 ширхэг

9.

Хөвөн (50 гр)

1 боодол

10.

Хоросол (100 гр)

2 ширхэг

11.

Шархны лент

2 ширхэг

12.

Хурууны боолт

1 хайрцаг

13.

Ариутгасан салфетик (10х10)

5 ширхэг

14.

Цуулбартай боолт

1 ширхэг

15.

Мөр, шуу, шилбэнд тавих чиг

2 хос

16.

Дунд чөмөгний хугаралд тавих чиг

1 хос

17.

Цус алдалтыг зогсоох чангалуур

1 ширхэг

18.

Амнаас аманд хиймэл амьсгал өгөх хэрэгсэл

1 ширхэг

19.

Мохоо үзүүртэй хайч

1 ширхэг

20.

Амны хаалт

1 ширхэг

21.

Резинэн бээлий

1 хос

22.

Нойтон салфетик

1 ширхэг

23.

Баргашин

2 боодол

24.

Валидол

1 боодол

25.

Аспирин

1 боодол

 

««..Өмнөх хуудас