Замын хөдөлгөөний дүрэмд тусгагдсан зарим үг хэллэг, нэр томъёоны толь

 

Монгол-English-Русский

 

English-Монгол-Русский

 

Русский-Монгол-English

 

««..Буцах