АВТО ОНЬСОГО

 

Гал хоёр нүдтэй

Гархин дөрвөн хөлтэй

Хүндийг үүрэгч

Гүрнийг тойрогч

 

 

☺☺☺

 

 

Гархин сайхан хүрд

Газрыг хороогч бөмбөг

Ээрүүл мэт эргэж

Илжиг мэт жороолно