АВТО ШОГ ЗУРАГ

 

Шог зураач С.Цогтбаярын уран бүтээлээс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Данийн шог зураач Х.Бидструпын уран бүтээлээс

 

Жолоодох эрх авчээ

 

 

 

Жолоодлогын дадлагын шалгалт авахаар комиссын гишүүн ирлээ.

Шалгалт эхэллээ.

 

 

Шалгалтад тэнцэхийн тулд маш их хичээж байлаа.

 

 

Замын хөдөлгөөнд туйлын хянуур, болгоомжтой явж байв.

 

 

 

 

Эмгэн хумснаас ч удаан явж байлаа.

Шалгалтад тэнцэв.

 

 

Жолоодох эрх авсныхаа дараа...