2002-2007 ОНУУДАД НИЙСЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНД БҮРТГЭГДСЭН

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

Тээврийн хэрэгслийн төрөл

Тухайн оны байдлаар

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Автомашин:

 

 

 

 

 

 

- суудлын автомашин

40835

42880

49123

54316

58541

69502

- ачааны автомашин

7912

7259

9658

10954

12001

14265

- автобус

6887

5879

6553

6130

6303

6440

- автоцистерн

901

670

702

587

448

647

- тусгай зориулалтын

1346

1266

1325

1753

2247

1852

Бүгд

57881

57954

67361

73740

79540

92706

Мотоцикл:

 

 

 

 

 

 

- хоёр дугуйт

213

295

295

332

339

414

- гурван дугуйт

51

42

38

38

29

22

Бүгд

264

337

333

370

368

436

Трактор, өөрөө явдаг машин механизм:

 

 

 

 

 

 

- тээвэр үйлчилгээний

349

337

385

429

472

372

- технологийн

103

257

322

197

176

282

- бага оврын

24

49

23

30

60

125

Бүгд

476

643

730

656

708

779

Чиргүүл:

 

 

 

 

 

 

- нэг голт

180

175

198

294

245

367

- хоёр голт

712

593

871

1035

1140

1170

- тусгай

44

224

121

55

105

89

Бүгд

936

992

1190

1384

1490

1626

НИЙТ ДҮН

59557

59926

69614

76150

82106

95547