МОНГОЛ УЛСЫН АВТОСУРГУУЛЬ, КУРСҮҮДИЙН ТООН ҮЗҮҮЛЭЛТ

(2002-2008 оны байдлаар)

 

Он

Нийслэлд

Аймаг, орон нутагт

Улсын хэмжээнд

2002

186

208

394

2003

180

202

382

2004

149

231

380

2005

149

231

380

2006

132

248

380

2007

114

171

285

2008

136

168

304

 

 

Аймаг, орон нутаг дахь автосургууль, курсүүдийн тоо

(2008 онд)

 

Аймгийн нэр

Тоо

 

Аймгийн нэр

Тоо

Архангай

7

 

Орхон

16

Баян-Өлгий

6

 

Өвөрхангай

7

Баянхонгор

8

 

Өмнөговь

4

Булган

3

 

Сүхбаатар

5

Говь-Алтай

6

 

Сэлэнгэ

18

Говьсүмбэр

3

 

Төв

11

Дархан

15

 

Увс

5

Дорноговь

6

 

Ховд

10

Дорнод

10

 

Хөвсгөл

9

Дундговь

4

 

Хэнтий

8

Завхан

7

 

Нийт

168

 

 

Нийслэл дэх автосургууль, курсүүдийн тоо

(2008 онд)

 

Дүүргийн нэр

Тоо

 

Дүүргийн нэр

Тоо

Баянзүрх

18

 

Сонгинохайрхан

12

Хан-Уул

21

 

Чингэлтэй

19

Баянгол

29

 

Налайх

1

Сүхбаатар

29

 

Багануур

7

 

 

 

Нийт

136