Монгол Улсад гарсан зам тээврийн осол, хэргийн судалгаа

 

Нийт осол, хэргийн тоо

 

Зам тээврийн ослын тоо

 

Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэргийн тоо

 

Гэмт хэргийн шинжтэй захиргааны зөрчлийн тоо

 

Нас барсан хүний тоо

 

Гэмтсэн хүний тоо

 

««..Буцах