АВТОСУРГУУЛЬ, КУРСҮҮДИЙН АНХААРАЛД

 

Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх шинэ журмын хэрэгжилтийг хангахтай холбогдуулан, тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх сургалтын үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагууд Хөдөлмөрийн яамны Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын бодлого зохицуулалтын газарт бүртгүүлэх шаардлагатай болсон тул хавсаргасан маягтын дагуу холбогдох материалыг бүрдүүлж, Монголын автосургууль, курсүүдийн нэгдсэн холбоонд 2016 оны 01-р сарын 31-ний дотор ирүүлнэ үү. Үүнд:

- Бүртгүүлэх хүсэлт бүхий албан бичиг;

- Жолооч бэлтгэх сургалтын байгууллагын танилцуулах хуудас;

- Хуулийн этгээдийн гэрчилгээний хуулбар.

 

Материал хүлээн авах хаяг: Монгол шуудан, УБ хот, 49-р салбар, ш/х-744.

 

 

МОНГОЛЫН АВТОСУРГУУЛЬ, КУРСҮҮДИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО

 

Утас: 98180058, 89978877, 94253820

 

 

2016-01-18