ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨН СУДЛАЛЫН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН

БАЙРШИЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБОО

 

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Батлан Хамгаалахад Туслах Нийгэмлэгийн Төв зөвлөлийн байр
 


 
 

 

Утас: 94253820, 91629092

И-мэйл: mail@traffic-institute.mn

Веб: www.traffic-institute.mn