Хаяг:
Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, БХТН-ийн төв зөвлөлийн байр
E-mail:
mail@traffic-institute.mn
© Замын хөдөлгөөн судлалын хүрээлэн, 2010