2007 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ЯВАГДСАН

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТООЛЛОГЫН ДҮН

 

Аймаг, орон нутгийн хэмжээнд бүртгэгдсэн

автомашины тоон үзүүлэлт

(2007 онд)

 

Аймгийн нэр

Автомашины төрөл

БҮГД

Суудлын автомашин

Ачааны автомашин

Автобус

Цистерн

Тусгай

Архангай

1658

755

157

18

68

2656

Баян-Өлгий

2387

1750

85

16

67

4305

Баянхонгор

1400

393

601

13

210

2617

Булган

1605

600

226

11

33

2475

Говь-Алтай

1873

602

171

16

127

2789

Говьсүмбэр

414

235

46

40

24

759

Дархан

1880

699

291

37

79

2986

Дорноговь

1854

795

184

37

84

2954

Дорнод

1648

809

348

65

70

2940

Дундговь

1687

642

314

19

154

2816

Завхан

1302

862

331

43

101

2639

Орхон

3572

1001

742

72

98

5485

Өвөрхангай

2780

1608

655

30

6

5079

Өмнөговь

1882

616

572

14

336

3420

Сүхбаатар

1575

748

110

2

17

2452

Сэлэнгэ

1744

1401

300

73

50

3568

Төв

2515

1461

400

30

87

4493

Увс

1786

737

102

42

30

2697

Ховд

2178

1319

105

68

42

3712

Хөвсгөл

2834

1344

674

36

190

5078

Хэнтий

2074

1034

184

24

47

3363

НИЙТ ДҮН

40648

19411

6598

706

1920

69283

 

Дараагийн хуудас..»»