2007 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ЯВАГДСАН

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТООЛЛОГЫН ДҮН

 

Аймаг, орон нутгийн хэмжээнд бүртгэгдсэн

мотоциклын тоон үзүүлэлт

(2007 онд)

 

Аймгийн нэр

Мотоциклын төрөл

БҮГД

Хоёр дугуйт

Гурван дугуйт

Архангай

1378

9

1387

Баян-Өлгий

1771

8

1779

Баянхонгор

838

4

842

Булган

1188

12

1200

Говь-Алтай

2022

18

2040

Говьсүмбэр

260

10

270

Дархан

110

3

113

Дорноговь

714

10

724

Дорнод

1634

39

1673

Дундговь

2245

16

2261

Завхан

767

15

782

Орхон

111

0

111

Өвөрхангай

3062

15

3077

Өмнөговь

2801

12

2813

Сүхбаатар

1810

15

1825

Сэлэнгэ

160

6

166

Төв

488

8

496

Увс

690

1

691

Ховд

547

4

551

Хөвсгөл

3545

5

3550

Хэнтий

1098

5

1103

НИЙТ ДҮН

27239

215

27454

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»