2007 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ЯВАГДСАН

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТООЛЛОГЫН ДҮН

 

Аймаг, орон нутгийн хэмжээнд бүртгэгдсэн

трактор, өөрөө явдаг машин механизмын тоон үзүүлэлт

(2007 онд)

 

Аймгийн нэр

Трактор, өөрөө явдаг машин механизмын төрөл

БҮГД

Тээвэр үйлчилгээний

Технологийн

Бага оврын

Архангай

61

13

5

79

Баян-Өлгий

21

33

7

61

Баянхонгор

7

2

5

14

Булган

308

215

15

538

Говь-Алтай

22

2

2

26

Говьсүмбэр

23

8

2

33

Дархан

54

14

10

78

Дорноговь

29

21

6

56

Дорнод

181

141

12

334

Дундговь

5

13

2

20

Завхан

6

27

1

34

Орхон

90

68

20

178

Өвөрхангай

38

3

7

48

Өмнөговь

42

12

12

66

Сүхбаатар

40

29

7

76

Сэлэнгэ

268

345

30

643

Төв

223

40

5

268

Увс

62

15

2

79

Ховд

178

64

18

260

Хөвсгөл

137

0

4

141

Хэнтий

134

29

11

174

НИЙТ ДҮН

1929

1094

183

3206

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»