2007 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ЯВАГДСАН

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТООЛЛОГЫН ДҮН

 

Аймаг, орон нутгийн хэмжээнд бүртгэгдсэн

чиргүүлийн тоон үзүүлэлт

(2007 онд)

 

Аймгийн нэр

Чиргүүлийн төрөл

БҮГД

Нэг голт

Хоёр голт

Тусгай

Архангай

48

84

6

138

Баян-Өлгий

16

24

18

58

Баянхонгор

17

22

13

52

Булган

174

176

21

371

Говь-Алтай

16

88

20

124

Говьсүмбэр

15

19

14

48

Дархан

91

45

43

179

Дорноговь

101

76

26

203

Дорнод

116

350

47

513

Дундговь

80

14

0

94

Завхан

103

13

11

127

Орхон

77

64

17

158

Өвөрхангай

130

87

16

233

Өмнөговь

61

483

22

566

Сүхбаатар

109

208

13

330

Сэлэнгэ

60

222

26

308

Төв

1

108

1

110

Увс

6

250

1

257

Ховд

5

371

8

384

Хөвсгөл

10

132

3

145

Хэнтий

15

365

20

400

НИЙТ ДҮН

1251

3201

346

4798

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»