2007 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ЯВАГДСАН

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТООЛЛОГЫН ДҮН

 

Аймаг, орон нутгийн хэмжээнд бүртгэгдсэн

тээврийн хэрэгслүүдийн нэгдсэн тоон үзүүлэлт

(2007 онд)

 

Аймгийн нэр

Тээврийн хэрэгслийн төрөл

БҮГД

Автомашин

Мотоцикл

Трактор, өөрөө явдаг машин механизм

Чиргүүл

Архангай

2656

1387

79

138

4260

Баян-Өлгий

4305

1779

61

58

6203

Баянхонгор

2617

842

14

52

3525

Булган

2475

1200

538

371

4584

Говь-Алтай

2789

2040

26

124

4979

Говьсүмбэр

759

270

33

48

1110

Дархан

2986

113

78

179

3356

Дорноговь

2954

724

56

203

3937

Дорнод

2940

1673

334

513

5460

Дундговь

2816

2261

20

94

5191

Завхан

2639

782

34

127

3582

Орхон

5485

111

178

158

5932

Өвөрхангай

5079

3077

48

233

8437

Өмнөговь

3420

2813

66

566

6865

Сүхбаатар

2452

1825

76

330

4683

Сэлэнгэ

3568

166

643

308

4685

Төв

4493

496

268

110

5367

Увс

2697

691

79

257

3724

Ховд

3712

551

260

384

4907

Хөвсгөл

5078

3550

141

145

8914

Хэнтий

3363

1103

174

400

5040

НИЙТ ДҮН

69283

27454

3206

4798

104741

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»