2007 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ЯВАГДСАН

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТООЛЛОГЫН ДҮН

 

Нийслэлийн хэмжээнд бүртгэгдсэн

автомашины тоон үзүүлэлт

(2007 онд)

 

Дүүрэг болон бусад газрын нэр

Автомашины төрөл

БҮГД

Суудлын автомашин

Ачааны автомашин

Автобус

Цистерн

Тусгай

Баянзүрх

14422

2857

1072

94

215

18660

Хан-Уул

6748

1582

741

137

267

9475

Баянгол

15157

2619

872

81

380

19109

Сүхбаатар

10646

1637

714

32

324

13353

Сонгинохайрхан

10852

2412

1595

160

367

15386

Чингэлтэй

8959

1504

1060

38

63

11624

Налайх

933

567

99

5

30

1634

Багануур

1079

412

170

12

24

1697

Багахангай

83

47

12

2

3

147

БХЯам

175

267

47

47

84

620

Тусгай

249

8

12

0

1

270

ХЦУГазар

199

353

46

39

94

731

НИЙТ ДҮН

69502

14265

6440

647

1852

92706

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»