2007 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ЯВАГДСАН

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТООЛЛОГЫН ДҮН

 

Нийслэлийн хэмжээнд бүртгэгдсэн

мотоциклын тоон үзүүлэлт

(2007 онд)

 

Дүүрэг болон бусад газрын нэр

Мотоциклын төрөл

БҮГД

Хоёр дугуйт

Гурван дугуйт

Баянзүрх

7

2

9

Хан-Уул

14

0

14

Баянгол

32

0

32

Сүхбаатар

51

16

67

Сонгинохайрхан

10

0

10

Чингэлтэй

10

3

13

Налайх

23

1

24

Багануур

0

0

0

Багахангай

13

0

13

БХЯам

3

0

3

Тусгай

0

0

0

ХЦУГазар

251

0

251

НИЙТ ДҮН

414

22

436

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»