2007 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ЯВАГДСАН

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТООЛЛОГЫН ДҮН

 

Нийслэлийн хэмжээнд бүртгэгдсэн

трактор, өөрөө явдаг машин механизмын тоон үзүүлэлт

(2007 онд)

 

Дүүрэг болон бусад газрын нэр

Трактор, өөрөө явдаг машин механизмын төрөл

БҮГД

Тээвэр үйлчилгээний

Технологийн

Бага оврын

Баянзүрх

62

28

13

103

Хан-Уул

50

32

11

93

Баянгол

94

49

56

199

Сүхбаатар

22

11

24

57

Сонгинохайрхан

66

8

10

84

Чингэлтэй

18

9

4

31

Налайх

4

20

4

28

Багануур

4

6

1

11

Багахангай

1

0

0

1

БХЯам

40

21

1

62

Тусгай

0

0

0

0

ХЦУГазар

11

98

1

110

НИЙТ ДҮН

372

282

125

779

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»