2007 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ЯВАГДСАН

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТООЛЛОГЫН ДҮН

 

Нийслэлийн хэмжээнд бүртгэгдсэн

чиргүүлийн тоон үзүүлэлт

(2007 онд)

 

Дүүрэг болон бусад газрын нэр

Чиргүүлийн төрөл

БҮГД

Нэг голт

Хоёр голт

Тусгай

Баянзүрх

44

131

18

193

Хан-Уул

89

145

5

239

Баянгол

40

224

11

275

Сүхбаатар

23

136

4

163

Сонгинохайрхан

63

252

30

345

Чингэлтэй

26

102

7

135

Налайх

2

2

0

4

Багануур

20

56

6

82

Багахангай

0

6

0

6

БХЯам

10

14

3

27

Тусгай

0

0

0

0

ХЦУГазар

50

102

5

157

НИЙТ ДҮН

367

1170

89

1626

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»