2007 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ЯВАГДСАН

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТООЛЛОГЫН ДҮН

 

Нийслэлийн хэмжээнд бүртгэгдсэн

тээврийн хэрэгслүүдийн нэгдсэн тоон үзүүлэлт

(2007 онд)

 

Дүүрэг болон бусад газрын нэр

Тээврийн хэрэгслийн төрөл

БҮГД

Автомашин

Мотоцикл

Трактор, өөрөө явдаг машин механизм

Чиргүүл

Баянзүрх

18660

9

103

193

18965

Хан-Уул

9475

14

93

239

9821

Баянгол

19109

32

199

275

19615

Сүхбаатар

13353

67

57

163

13640

Сонгинохайрхан

15386

10

84

345

15825

Чингэлтэй

11624

13

31

135

11803

Налайх

1634

24

28

4

1690

Багануур

1697

0

11

82

1790

Багахангай

147

13

1

6

167

БХЯам

620

3

62

27

712

Тусгай

270

0

0

0

270

ХЦУГазар

731

251

110

157

1249

НИЙТ ДҮН

92706

436

779

1626

95547

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»