2007 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ЯВАГДСАН

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТООЛЛОГЫН ДҮН

 

Улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн

автомашины тоон үзүүлэлт

(2007 онд)

 

Бүсчлэлийн нэр

Автомашины төрөл

БҮГД

Суудлын автомашин

Ачааны автомашин

Автобус

Цистерн

Тусгай

Аймаг, орон нутаг

40648

19411

6598

706

1920

69283

Нийслэл

69502

14265

6440

647

1852

92706

НИЙТ ДҮН

110150

33676

13038

1353

3772

161989

 

Дээрх үзүүлэлтийг диаграммаар үзүүлбэл:

 

 

- Аймаг, орон нутгийн хэмжээнд бүртгэгдсэн автомашины тоон үзүүлэлт

 

 

- Нийслэлийн хэмжээнд бүртгэгдсэн автомашины тоон үзүүлэлт

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»