Монгол Улсын

Замын хөдөлгөөний дүрмийг Олон улсын Конвенцтой харьцуулан шинжихүй

-

Удиртгал

1.

Нийтлэг үндэслэл

2.

Жолоочийн үүрэг

3.

Явган зорчигчийн үүрэг

4.

Тээврийн хэрэгслээр зорчигчийн үүрэг

5.

Замын хөдөлгөөн зохицуулах дохио

6.

Дуут болон ослын дохио, ослын зогсолтын тэмдэг хэрэглэх

7.

Хөдөлгөөн эхлэх болон чиг өөрчлөх

8.

Тээврийн хэрэгслээр байрлан явах

9.

Тээврийн хэрэгслийн хурд

10.

Гүйцэж түрүүлэх

11.

Түр буюу удаан зогсох

12.

Уулзвар нэвтрэх

13.

Явган хүний гарц нэвтрэх

14.

Төмөр замын гарам нэвтрэх

15.

Гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгслийг хэрэглэх

16.

Хорооллын доторхи хөдөлгөөн

17.

Тууш замын хөдөлгөөн

19.

Жолоодлогын дадлага хийх

21.

Хүн тээвэрлэх

22.

Ачаа тээвэрлэх

23.

Унадаг дугуй, мопед, ердийн хөсгөөр зорчих, мал туухад тавих нэмэлт шаардлага

 

 

««..Буцах