УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЭРЧМИЙН СУДАЛГАА

(2005 оны 10 дугаар сард хийсэн судалгаа)

 

1. Төв замын дагуух уулзваруудаар тухайн цагт нэвтэрч байгаа

автомашины тоо

 

Уулзварын байршил

06-10 цагийн хооронд

10-14 цагийн хооронд

14-17 цагийн хооронд

17-20 цагийн хооронд

20-24 цагийн хооронд

Офицеруудын ордны урд уулзвар

2905

3519

3879

4590

3076

4146

2486

3581

1609

2123

Зүүн дөрвөн замын уулзвар

2800

4628

4027

4032

3604

3967

2811

3824

1976

3316

Бөхийн өргөөний хойд уулзвар

3521

5123

3466

4689

5071

4281

4076

4794

2017

2277

УБИС-ийн урд уулзвар

4712

4652

5275

4919

3791

3426

4932

4043

2561

2614

ГХЯ-ны хойд уулзвар

4364

4711

4751

5230

3918

3688

5027

4259

2902

2710

Төв шуудангийн урд уулзвар

4617

4285

6215

5613

4781

4112

5938

3957

3421

3009

Цэцэг төвийн урд уулзвар

4872

4429

7410

5373

7859

4985

6792

4341

2465

3194

Энхтайван найрамдлын ордны урд уулзвар

3962

2438

5698

3526

4637

3963

4201

5610

1936

2044

Баруун дөрвөн замын уулзвар

4152

3718

4542

3903

3556

4184

3927

4658

2160

2810

Төмөр замын коллежийн урд уулзвар

5240

3481

4114

3032

4134

3767

3617

4190

2539

3216

25-р эмийн сангийн урд уулзвар

4905

3329

4387

3095

4076

3146

3452

4581

2009

3225

10-р хорооллын урд зам

4169

3009

3645

3261

3520

3594

3151

4211

1756

2762

Саппорогийн аюулгүйн тойрог

3992

3240

3551

6014

3430

5602

2934

5139

1621

2183

Цамбагаравын урд уулзвар

5964

3175

6366

5927

3591

5401

4516

4970

2517

1869

Хархорин захын хойд уулзвар

5681

3024

5925

5218

4269

5136

4160

4659

2108

1813

1-р хорооллын 32-р байрны урд зам

4127

2275

3988

3739

3912

3480

3876

2174

1995

1038

 

Дараагийн хуудас..»»