УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЭРЧМИЙН СУДАЛГАА

(2005 оны 10 дугаар сард хийсэн судалгаа)

 

2. Хойд замын дагуух уулзваруудаар тухайн цагт нэвтэрч байгаа

автомашины тоо

 

Уулзварын байршил

06-10 цагийн хооронд

10-14 цагийн хооронд

14-17 цагийн хооронд

17-20 цагийн хооронд

20-24 цагийн хооронд

КТМС-ийн урд талын аюулгүйн тойрог

3968

3109

4643

5621

3918

4394

4144

4206

3751

2757

100-н айлын урд уулзвар

4312

4244

5094

6410

5374

5317

5240

4971

3721

3228

4-р дэлгүүрийн хойд уулзвар

2685

3116

5936

5421

4205

4456

4516

3917

4058

2831

Дөлгөөн нуурын урд уулзвар

3276

2527

4777

4173

3912

3618

3838

2176

3245

2085

Баянбүрдийн аюулгүйн тойрог

2620

1763

5196

3217

4381

2864

4435

2449

4011

2186

Тасганы овооны баруун талын уулзвар

5126

4396

5945

6421

4286

5238

3417

6578

3100

3183

Ахуйн үйлчилгээний урд уулзвар

5240

3481

4114

3032

4134

3767

3617

4190

2539

3216

Өргөө кинотеатрийн зүүн талын уулзвар

4905

3329

4387

3095

4076

3146

3452

4581

2009

3225

Гэмтлийн эмнэлгийн хойд зам

4169

3009

3645

3261

3520

3594

3151

4211

1756

2762

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»