УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЭРЧМИЙН СУДАЛГАА

(2005 оны 10 дугаар сард хийсэн судалгаа)

 

3. Урд замын дагуух уулзваруудаар тухайн цагт нэвтэрч байгаа

автомашины тоо

 

Уулзварын байршил

06-10 цагийн хооронд

10-14 цагийн хооронд

14-17 цагийн хооронд

17-20 цагийн хооронд

20-24 цагийн хооронд

Нарантуул захын баруун урд уулзвар

1632

1738

4384

3293

3548

2839

3725

2788

1250

937

ЦЗГ-ын баруун урд талын уулзвар

971

1067

2089

2995

2178

2751

2685

2703

1517

1043

Энхтайвны гүүрний зүүн доод уулзвар

1169

981

1521

2258

1387

2062

1483

2201

1270

927

Энхтайвны гүүрний баруун доод уулзвар

1152

1733

1509

2704

1376

2387

1449

2564

1092

1265

Тээврийн товчооны урд уулзвар

1492

2429

2189

2788

1976

2197

1639

2252

1810

1838

Вокзалын хойд уулзвар

2053

519

3760

1590

3179

1746

2872

1381

1611

723

Материал импексийн хойд уулзвар

1023

689

1157

1352

1217

1976

1656

1563

768

523

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»