УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЭРЧМИЙН СУДАЛГАА

(2005 оны 10 дугаар сард хийсэн судалгаа)

 

4. Бага тойруу доторхи зарим уулзваруудаар тухайн цагт нэвтэрч байгаа

автомашины тоо

 

Уулзварын байршил

06-10 цагийн хооронд

10-14 цагийн хооронд

14-17 цагийн хооронд

17-20 цагийн хооронд

20-24 цагийн хооронд

Цэцэг төвийн урд уулзвар

3983

4218

5798

6139

5321

6047

4659

5327

2104

1900

Төв музейн урд уулзвар

1921

2310

3577

2678

2987

2907

3156

2872

1880

1254

МУИС-ийн урд уулзвар

2126

3462

2320

3159

1882

2582

1523

2679

976

1156

ШУТИС-ийн баруун хойд уулзвар

2089

2186

3420

2640

2931

2363

3629

2242

1309

1289

Чингис зочид буудлын хойд уулзвар

1100

1036

1550

1407

1635

1762

2417

1573

954

891

УБИС-ийн баруун урд уулзвар

3207

2631

3952

4083

3796

3919

3429

3978

2177

1907

 

««..Өмнөх хуудас