MNS 4597:2003

 

3-р хүснэгт

ДАРААЛЛЫН ТЭМДЭГ

 

Тэмдгийн дүрс ба дугаар

Тэмдгийн нэр

3.1

Гол зам

3.2

Гол замын төгсгөл

3.3.а            3.3.б

 

3.3.в

Туслах зам нийлнэ

3.4

Зам тавьж өгнө

3.5

Зогсохгүй явах хориотой

3.6

Сөрөг хөдөлгөөнд зам тавьж өгнө

3.7

Сөрөг хөдөлгөөнд давуу эрхтэй

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»