MNS 4597:2003

 

5-р хүснэгт

МЭДЭЭЛЭХ ТЭМДЭГ

 

Тэмдгийн дүрс ба дугаар

Тэмдгийн нэр

5.1

Тууш зам

5.2

Тууш замын төгсгөл

5.3*

Суурин газрын эхлэл

5.4*

Суурин газрын төгсгөл

5.5*

Суурин газрын эхлэл

5.6*

Суурин газрын төгсгөл

5.7

Нэг чигийн хөдөлгөөн

5.8

Нэг чигийн хөдөлгөөний төгсгөл

5.9.а

Зүүнээс баруун гар тийш нэг чигийн хөдөлгөөнтэй

5.9.б

Баруунаас зүүн гар тийш нэг чигийн хөдөлгөөнтэй

5.10.а

 

5.10.б

Эгнээнээс явах хөдөлгөөний чиг

5.11.а

 

5.11.б

Эгнээгээр явах хөдөлгөөний чиг

5.12.а

 

5.12.б

Эгнээний эхлэл

5.13.а             5.13.б

Эгнээний төгсгөл

5.14

Буцаж эргэх газар

5.15

Зогсоол

5.16.а             5.16.б

Явган хүний гарц

5.17.а             5.17.б

 

5.17.в             5.17.г

Явган хүний гарам

5.18

Тохиромжтой хурд

5.19.а

 

5.19.б             5.19.в

Мухар зам

5.20.а

 

5.20.б

 

5.20.в

Ачааны автомашины хөдөлгөөний тохиромжтой чиг

 

5.21.а*

 

5.21.б*

Чигийн урьдчилсан заалт

5.22.а*

 

5.22.б*

Чигийн заалт

5.23*

Зайн заалт

5.24*

Объектын нэр

5.25

Километрийн заалт

5.26.а

 

5.26.б

Чиглэлийн дугаар

5.27.а*

 

5.27.б             5.27.в

Тойрч гарах бүдүүвч

5.28.а

 

5.28.б

 

5.28.в

Тойрох чиг

5.29

Зогс-шугам

5.30

Хороолол

5.31

Хорооллын төгсгөл

5.32

Чиглэлийн тээврийн хэрэгслийн буудал

5.33

Таксийн зогсоол

5.34

Хүн эмнэлэг

5.35

Шатахуун түгээгүүр

5.36

Техникийн үйлчилгээний газар

5.37

Автомашины угаалга

5.38

Телефон

5.39

Хоолны газар

5.40

Худаг ус

5.41

Зочид буудал

5.42

Жуулчны байр

5.43

Хот айл

5.44

Амрах газар

5.45

Замын цагдаагийн харуул

            * Нэг бүрчлэн хийх тэмдгүүд

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»