MNS 4759:2003

 

2-р хүснэгт

БОСОО ТЭМДЭГЛЭЛ

 

Дугаар

Хэлбэр дүрс, өнгө, хэмжээ (метрээр)

Зориулалт

8.1

 

Замын байгууламжийн босоо хэсэг (гүүрийн тулгуур, гүүрэн гарам, хонгилын нүүрэн тал гэх мэт)-ийг тэмдэглэх (4.1 дүгээр зүйл)

8.2

 

Зорчих хэсгийн дээгүүр байрласан байгууламжийн хэсгийн доод ирмэгийг тэмдэглэх (4.2 дугаар зүйл)

8.3

 

Тусгаарлах зурвас буюу аюулгүйн арал дээр байрлуулах тэмдгийн дугуй суурийг тэмдэглэх (4.3 дугаар зүйл)

8.4

 

Замын дагуу байрлах чиглүүлэгч шон, хашилтын тулгуурыг тэмдэглэх (4.4 дүгээр зүйл)

8.5

 

Аюул бүхий хэсэг дэх замын хашилтын хажуу гадаргууг тэмдэглэх (4.5 дугаар зүйл)

8.6

 

Замын хашилтын хажуу гадаргууг тэмдэглэх (4.5 дугаар зүйл)

8.7

 

Замын аюул бүхий хэсгийн хашлагыг тэмдэглэх (4.6 дугаар зүйл)

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»