АВТО ЗӨВЛӨГӨӨ

 

5. Хөдөлгүүрийн хөргөх шингэний тухай

 

Хөргөх шингэн нь хөдөлгүүрийн ажиллагааны хэвийн температурыг хангах үүрэгтэй. Манай орны нөхцөлд автомашины хөдөлгүүрийн хөргөх шингэн нь -38°С хүртэлх нам температурт хөлдөхгүй, +110°С хүртэлх температурт буцлахгүй, дулааныг сайн шингээдэг байх шаардлагатай. Ус нь дулаан шингээхдээ сайн боловч тэгээс бага температурт амархан хөлддөг. Иймээс ихэнх автомашинуудад ус2О) ба этиленгликол (С2Н6О2)-ын хольц болох антифризыг хэрэглэдэг. Ус ба этиленгликол хоёрын хольцын найрлагаас антифризын хөлдөх буюу буцлах температур хэрхэн хамаарахыг дараахь хүснэгтээр үзүүлэв.

 

 

Цэвэр ус

Этиленгликол - 50%

Ус - 50%

Этиленгликол - 70%

Ус - 30%

Хөлдөх температур

0°С

-37°С

-55°С

Буцлах температур

100°С

106°С

113°С

 

Хөргөх шингэнд зэврэлтийн эсрэг хольц ордог учир ихэнх автомашины хөргөх шингэнийг усаар орлуулахыг хориглодог.

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»