2007 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ЯВАГДСАН

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТООЛЛОГЫН ДҮН

 

Улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн

трактор, өөрөө явдаг машин механизмын тоон үзүүлэлт

(2007 онд)

 

Бүсчлэлийн нэр

Трактор, өөрөө явдаг машин механизмын төрөл

БҮГД

Тээвэр үйлчилгээний

Технологийн

Бага оврын

Аймаг, орон нутаг

1929

1094

183

3206

Нийслэл

372

282

125

779

НИЙТ ДҮН

2301

1376

308

3985

 

Дээрх үзүүлэлтийг диаграммаар үзүүлбэл:

 

 

- Аймаг, орон нутгийн хэмжээнд бүртгэгдсэн трактор, өөрөө явдаг машин механизмын тоон үзүүлэлт

 

 

- Нийслэлийн хэмжээнд бүртгэгдсэн трактор, өөрөө явдаг машин механизмын тоон үзүүлэлт

 

««..Өмнөх хуудас

Дараагийн хуудас..»»