2007 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ЯВАГДСАН

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТООЛЛОГЫН ДҮН

 

Улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн

тээврийн хэрэгслүүдийн нэгдсэн тоон үзүүлэлт

(2007 онд)

 

Бүсчлэлийн нэр

Тээврийн хэрэгслийн төрөл

БҮГД

Автомашин

Мотоцикл

Трактор, өөрөө явдаг машин механизм

Чиргүүл

Аймаг, орон нутаг

69283

27454

3206

4798

104741

Нийслэл

92706

436

779

1626

95547

НИЙТ ДҮН

161989

27890

3985

6424

200288

 

Дээрх үзүүлэлтийг диаграммаар үзүүлбэл:

 

 

- Аймаг, орон нутгийн хэмжээнд бүртгэгдсэн тээврийн хэрэгслийн тоон үзүүлэлт

 

 

- Нийслэлийн хэмжээнд бүртгэгдсэн тээврийн хэрэгслийн тоон үзүүлэлт

 

««..Өмнөх хуудас