Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний эрчмийн судалгаа

1.

Төв замын дагуух уулзвараар тухайн цагт нэвтэрч байгаа автомашины тоо

2.

Хойд замын дагуу уулзвараар тухайн цагт нэвтэрч байгаа автомашины тоо

3.

Урд замын дагуух уулзвараар тухайн цагт нэвтэрч байгаа автомашины тоо

4.

Бага тойруу доторхи зарим уулзвараар тухайн цагт нэвтэрч байгаа автомашины тоо

 

 

««..Буцах