Монгол улсын 20 дугаар он

11 дүгээр сарын 28-ны өдөр

Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Засгийн газрын Эрхлэх товчооны 75 дугаар хурлын тогтоол

 

Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын хил хязгаарын дотор ба тус улсын хүн ам олонтой газруудаар уурын ба мотоциклет тэргэд хийгээд, ердийн ба тэмээн хөсөг бас ч дугуй зэргийн зүйлийг хэрхэн жолоодож хөдөлж явах ба нэвтрэх тухай дүрэм

Нэгдүгээр зүйл

Хоёрдугаар зүйл

Гуравдугаар зүйл

Дөрөвдүгээр зүйл

Тавдугаар зүйл

Зургадугаар зүйл

Долдугаар зүйл

Наймдугаар зүйл

Есдүгээр зүйл

Аравдугаар зүйл

Арван нэгдүгээр зүйл

Арван хоёрдугаар зүйл

Арван гуравдугаар зүйл

Арван дөрөвдүгээр зүйл

Арван тавдугаар зүйл

Арван зургадугаар зүйл

Арван долдугаар зүйл

 

Ердийн ба тэмээн хөсөгний тухай

Нэгдүгээр зүйл

Хоёрдугаар зүйл

Гуравдугаар зүйл

Дөрөвдүгээр зүйл

Тавдугаар зүйл

 

Дугуйн тухай

Нэгдүгээр зүйл

Хоёрдугаар зүйл

Гуравдугаар зүйл

Дөрөвдүгээр зүйл

Тавдугаар зүйл

Зургадугаар зүйл

 

«« Буцах