Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийн түүх

 

Дүрмийн үүсэл ба хөгжлийн тойм

 

Дүрмийн түүхэн он цагийн хэлхээс

 

Дүрмийн түүхэн хувьсал ба харьцуулалт

 

Дүрмийн үе үеийн ном ба хэвлэлийн тойм

 

Монгол Улсын

Замын хөдөлгөөний дүрмийн түүхэн эх сурвалж бичгүүд

 

1925 он - Аливаа гал усны уурын хүчээр явах тэрэг зэргийг Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын хязгаарын дотор хэрхэн хэрэглэхийн түр дүрэм

 

1930 он - Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын хил хязгаарын дотор ба тус улсын хүн ам олонтой газруудаар уурын ба мотоциклет тэргэд хийгээд ердийн ба тэмээн хөсөг, жич дугуй зэргийн зүйлийг хэрхэн жолоодож хөдөлж явах ба нэвтрэх тухай дүрэм

 

1936 он - Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Улаанбаатар хотын гудамж зээлээр уурын тэрэг, хөсөг ба явган хүмүүс зэргийн явах зорчих журмын тухай дагаж гүйцэтгэх заавар

 

1940 он - Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын хотын гудамжаар явах дүрэм

 

1950 он - БНМА Улсын хотуудын гудамж ба замын хөдөлгөөний дүрэм

 

1957 он - БНМА Улсын хотуудын гудамж ба замын хөдөлгөөний дүрэм

 

1960 он - БНМА Улсын хотуудын гудамж ба замын хөдөлгөөний дүрэм

 

1966 он - БНМАУ-ын хот, суурингийн гудамж, замын хөдөлгөөний дүрэм

(1976 онд өөрчлөлт орсон)

 

1985 он - БНМАУ-ын замын хөдөлгөөний дүрэм

(1987 онд өөрчлөлт орсон)

 

1991 он - БНМАУ-ын Замын хөдөлгөөний дүрэм

(1993 онд өөрчлөлт орсон)

 

1996 он - Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм

(1998, 2003 онуудад нэмэлт өөрчлөлт орсон)

 

2004 он - Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм

(Өдгөө хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа)

 

«« Буцах