Mongolian Traffic Research Institute

Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Ардын Сайд нарын Зөвлөлийн гишүүдийн 30 дугаар оны 38 дугаар хурлын тогтоол

Хотын гудамжаар явах дүрмийн тухай

 

Сануулга бичиг

Тэрэг хөсөг жолоодогчид, тээврийн аж ахуйн удирдагчид ба явган хүмүүст

 

Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын хотын гудамжаар явах дүрэм

1.

Ерөнхий зүйл

2.

Зорчих явахыг зохицуулагч цагдаагийн заах дохио

3.

Явган хүн ба тэрэг хөсөг хэрэглэгчдийн үүрэг

4.

Олны жагсаал цуваа ба цэргийн ангийн зорчих явах нь

5.

Тэрэг хөсөг жолоодогчдын үүрэг

6.

Жолоочоос урьдаас сануулбаас зохих сигнал ба тэмдэг

7.

Зорчих явахдаа тэрэг хөсөг нь жагсаан байрлаж явах нь

8.

Явахын хурд нь

9.

Гүйцэж өнгөрөх тухай

10.

Цагдаа нараас эрхлэн замын уулзуураар явах журам

11.

Цагдаагүй гудамж замын уулзуураар явах журам

12.

Хөсөг тэргийг эргүүлэх ба ухруулахуй нь

13.

Хөсөг тэргийн зогсох тухай

14.

Төмөр замыг хөндлөн гарах тухай

15.

Их манан будантайд явах нь

16.

Сургууль хийж явах тухай

17.

Тэргийг чирч явах тухай

18.

Хялбар шатах тэсэрдэг зэрэг бусад аюул бүхий ачааг тээх тухай

19.

Ачааны автомобилээр хүн зөөхөд журамлаваас зохих зүйл

20.

Дугуйгаар явахуй

21.

Үхэр, морин тэрэг, хөсөг явах дүрэм

22.

Тэрэг, ачаа, тээврийн хүнд хөнгөн өндөр өргөний хэмжээ хязгаар тогтоох нь

23.

Явах замыг хааж үл болох тухай

24.

Авто машин тэргийг хэрхэн арчилж явуулах тухай

25.

Оньсон тэрэг, тээврийн гэрлийн учир

26.

Уурын тэрэгний пайз тэмдэг ба кузов дээрх үсэг

27.

Бензин тосны газраас бензинийг хүлээн авах журмын тухай

28.

Тэрэг тээвэр бүхий газрын удирдагчдын үүрэг зүйл

29.

Гудамжаар явах зорчих дүрмийг зөрчигсдийн хариуцлага

 

 

1 дүгээр хавсралт

Замын тэмдэг

1.

Сануулах тэмдэг

2.

Хорих тэмдэг

3.

Заах тэмдэг

 

«« Буцах