Монгол улсын 26 дугаар он

9 дүгээр сарын 25-ны өдөр

Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Ардын Сайд нарын Зөвлөлийн гишүүдийн хуралдсан 41 дүгээр хурлын бичиг

Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Ардын Сайд нарын Зөвлөлийн 41 дүгээр хурлын тогтоол

[Дээрх тогтоолын орос, хятад хэл дээрх орчуулга]

 

Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Улаанбаатар хотын гудамж зээлээр уурын тэрэг хөсөг ба явган хүмүүс зэргийн явах зорчих журмын тухай дагаж гүйцэтгэх заавар

1.

Гудамж зээлээр явах зорчих тухайн журмын ерөнхий анги

2.

Явган хүний тухай

3.

Хөнгөн машины тухай

4.

Ачааны машины тухай

5.

Хүн тээх автобус хэмээх машины тухай

6.

Мотоциклет хэмээх тэрэгний тухай

7.

Морин тэрэгний зэрэг ердийн хөсгийн тухай

8.

Унадаг дугуйны тухай

9.

Хариуцлагын тухай

[Дээрх зааврын орос, хятад хэл дээрх орчуулга]

 

«« Буцах