БНМАУ-ын Сайд нарын Зөвлөлийн 1985 оны 96 дугаар тогтоол

Замын хөдөлгөөний дүрмийг баталж байх эрхийг НАХЯ-нд олгосон тухай

БНМАУ-ын НАХЯ-ны сайдын 1985 оны 380 тоот тушаал

БНМАУ-ын замын хөдөлгөөний дүрэм батлах тухай

БНМАУ-ын НАХЯ-ны сайдын 1987 оны А/64 тоот тушаал

БНМАУ-ын замын хөдөлгөөний дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Хавсралт

 

БНМАУ-ын замын хөдөлгөөний дүрэм

1.

Нийтлэг үндэслэл

2.

Жолооч нарын нийтлэг үүрэг

3.

Явганаар буюу тээврийн хэрэгслээр зорчигчдын нийтлэг үүрэг

4.

Замын тэмдэг, тэмдэглэл

 

- Анхааруулах тэмдэг

 

- Хориглох тэмдэг

 

- Тусгайлан заах тэмдэг

 

- Мэдээлэл заах тэмдэг

 

- Нэмэлт мэдээллийн тэмдэг

 

- Замын тэмдэглэл

 

- Хэвтээ тэмдэглэл

 

- Босоо тэмдэглэл

5.

Замын хөдөлгөөн зохицуулах дохио

 

- Гэрэл дохио

 

- Зохицуулагчийн дохио

6.

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний журам, түр буюу удаан зогсох

 

- Анхааруулах дохио

 

- Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний хурд, хоорондын зай

 

- Зорчих хэсэг дэх тээврийн хэрэгслийн байрлал

 

- Тээврийн хэрэгсэл хөдөлгөөн эхлэх, чиглэл өөрчлөх

 

- Гүйцэж түрүүлэх

 

- Тээврийн хэрэгслийн гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгслийг хэрэглэх

 

- Тээврийн хэрэгсэл түр буюу удаан зогсох

7.

Замын уулзвар, явган хүний гарц, нийтийн үйлчилгээний тээврийн хэрэгслийн буудал, төмөр замын гармаар нэвтрэх

 

- Зохицуулдаг уулзвар нэвтрэх

 

- Зохицуулдаггүй уулзвар нэвтрэх

 

- Явган хүний гарц, нийтийн үйлчилгээний тээврийн хэрэгслийн буудлыг нэвтрэх

 

- Төмөр замын гарам

8.

Хөдөлгөөний онцгой нөхцөл

 

- Уулын замаар явах

 

- Цуваагаар явах журам

 

- Жолоодлогын дадлага хийх

 

- Механикжсан тээврийн хэрэгслийг чирэх

9.

Унадаг дугуйгаар зорчигчдод тавих нэмэгдэл шаардлага

10.

Хүн буюу ачаа тээвэрлэлт

 

- Хүн тээвэрлэлт

 

- Ачаа тээвэрлэлт

11.

Ердийн хөсөг хөтлөгч, мал туугчдад тавих нэмэгдэл шаардлага

12.

Тээврийн хэрэгсэлд тавих техникийн шаардлага

13.

Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар, таних, анхааруулах тэмдэг, бичлэг, тэмдэглэл

14.

Тээвэр, зам ашиглалт, нийгэм ахуй болон бусад үйлдвэр, албан газар, байгууллагын албан тушаалтны үүрэг

15.

УАТХШБ албатай тохиролцон зөвшөөрөлцөх асуудал

 

«« Буцах