Mongolian Traffic Research Institute

Монгол Улсын Засгийн газрын 1996 оны 239 дүгээр тогтоол

Дүрэм батлах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 1998 оны 219 дүгээр тогтоол

Дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

Монгол Улсын Засгийн газрын 2003 оны 99 дүгээр тогтоол

Дүрэмд нэмэлт оруулах тухай

 

Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм

1.

Нийтлэг үндэслэл

2.

Хөдөлгөөнд оролцогчдын үүрэг

 

1. Жолоочийн үүрэг

 

2. Явган зорчигчийн үүрэг

 

3. Тээврийн хэрэгслээр зорчигчийн үүрэг

3.

Замын хөдөлгөөн зохицуулах дохио

 

1. Гэрлэн дохио

 

2. Зохицуулагчийн дохио

4.

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний журам

 

1. Хөдөлгөөн эхлэх болон чиг өөрчлөх

 

2. Тээврийн хэрэгсэл байрлан явах

 

3. Тээврийн хэрэгслийн хурд

 

4. Анхааруулах дохио

 

5. Уулзвар нэвтрэх

 

6. Зохицуулдаг уулзвар нэвтрэх

 

7. Зохицуулдаггүй уулзвар нэвтрэх

 

8. Явган хүний гарц нэвтрэх

 

9. Төмөр замын гарам нэвтрэх

 

10. Гүйцэж түрүүлэх

 

11. Гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгслийг хэрэглэх

 

12. Түр буюу удаан зогсох

 

13. Хорооллын доторхи хөдөлгөөн

 

14. Тууш замын хөдөлгөөн

5.

Хөдөлгөөний онцлог нөхцөл

 

1. Уулын замаар явах

 

2. Цуваагаар явах

 

3. Жолоодлогын дадлага хийх

 

4. Тээврийн хэрэгслийг чирэх

 

5. Унадаг дугуйгаар зорчих

 

6. Ердийн хөсгөөр зорчих, мал туухад тавих нэмэгдэл шаардлага

6.

Хүн ба ачаа тээвэрлэх

 

1. Хүн тээвэрлэх

 

2. Ачаа тээвэрлэх

7.

Тээврийн хэрэгсэлд тавих техникийн шаардлага

8.

Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар, таних тэмдэг, бичлэг

9.

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага, замын цагдаагийн ажилтны үүрэг

 

 

Хавсралт

Замын тэмдэг, тэмдэглэл

1.

Анхааруулах тэмдэг

2.

Хориглох тэмдэг

3.

Дарааллын тэмдэг

4.

Заах тэмдэг

5.

Мэдээлэх тэмдэг

6.

Нэмэлт тэмдэг

7.

Замын тэмдэглэл

 

«« Буцах