Mongolian Traffic Research Institute

БНМАУ-ын Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 1991 оны б/175 тоот тушаал

Дүрэм батлах тухай

Монгол Улсын Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 1993 оны 88 тоот тушаал

Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

 

Монгол Улсын замын хөдөлгөөний дүрэм

1.

Нийтлэг үндэслэл

2.

Жолооч нарын нийтлэг үүрэг

3.

Явганаар буюу тээврийн хэрэгслээр зорчигчдын нийтлэг үүрэг

4.

Замын тэмдэг, тэмдэглэл

 

- Анхааруулах тэмдэг

 

- Хориглох тэмдэг

 

- Заах тэмдэг

 

- Мэдээлэх тэмдэг

 

- Нэмэлт тэмдэг

 

- Замын тэмдэглэл

 

- Хэвтээ тэмдэглэл

 

- Босоо тэмдэглэл

5.

Замын хөдөлгөөн зохицуулах дохио

 

- Гэрлэн дохио

 

- Зохицуулагчийн дохио

6.

Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний журам

 

- Анхааруулах дохио

 

- Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний хурд

 

- Тээврийн хэрэгсэл байрлан явах журам

 

- Хөдөлгөөн эхлэх ба чиг өөрчлөх

 

- Гүйцэж түрүүлэх

 

- Гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгслийг хэрэглэх

 

- Түр буюу удаан зогсох

7.

Уулзвар, явган хүний гарц, нийтийн үйлчилгээний тээврийн хэрэгслийн буудал, төмөр замын гарам нэвтрэх

 

- Уулзвар нэвтрэх

 

- Зохицуулдаг уулзвар нэвтрэх

 

- Зохицуулдаггүй уулзвар нэвтрэх

 

- Явган хүний гарц, нийтийн үйлчилгээний тээврийн хэрэгслийн буудлыг нэвтрэх

 

- Төмөр замын гарам нэвтрэх

8.

Хөдөлгөөний онцгой нөхцөл

 

- Уулын замаар явах

 

- Цуваагаар явах

 

- Жолоодлогын дадлага хийх

 

- Механикжсан тээврийн хэрэгслийг чирэх

9.

Унадаг дугуйгаар зорчигчдод тавих нэмэгдэл шаардлага

10.

Хүн буюу ачаа тээвэрлэлт

 

- Хүн тээвэрлэлт

 

- Ачаа тээвэрлэлт

11.

Ердийн хөсөг, мал туугчдад тавих нэмэгдэл шаардлага

12.

Тээврийн хэрэгсэлд тавих техникийн шаардлага

13.

Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар, таних тэмдэг, бичлэг

14.

Тээвэр, зам ашиглалт болон бусад байгууллага, албан тушаалтны үүрэг

15.

ЗЦ албатай тохиролцон зөвшөөрөлцөх асуудал

 

«« Буцах