Замын хөдөлгөөн судлалын хүрээлэнгээс дэвшүүлж буй санал, төсөл, хөтөлбөр

 

Монгол Улсын Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 25 дугаар зүйлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

- Дэвшүүлсэн санал

- Хуулийн төсөл

- Төслийн агуулгыг эмхтгэсэн хүснэгт

 

Тээврийн хэрэгслийн жолооч бэлтгэх, шалгалт авах, үнэмлэх олгох арга ажиллагаанд шинэ үзэл баримтлал нэвтрүүлэх тухай

- Дэвшүүлсэн санал

- Шалгалтын шинэ тогтолцооны үзэл баримтлал

 

Жолоочийн үнэмлэхний загварыг шинэчлэх тухай

- Дэвшүүлсэн санал

- Жолоочийн үнэмлэхний загвар

 

Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал, түгжрэл, сааталтай холбоотой тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх тухай

- «Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тулгамдсан асуудлууд» сэдэвт онол, практикийн бага хурлын тэргүүлэгчдэд илгээсэн захидал

 

«« Буцах