Convention Танилцуулга

"TrafficTest v1.0" гар утасны программыг бүртгүүлэх заавар

 

 

Convention Танилцуулга

Замын хөдөлгөөний тухай болон Замын дохио, тэмдгийн тухай Конвенц

 

 

Rules_pic Танилцуулга

Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм

(Зурагт тайлбартай)

 

 

Rules_Mon-Eng-Rus Танилцуулга

Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм

(Монгол-Англи-Орос)

 

 

Test Танилцуулга

Замын хөдөлгөөний дүрмийн тест

 

 

Kart Танилцуулга

Замын хөдөлгөөний дүрмийн шалгалтад бэлтгэх карт

 

 

Kart Танилцуулга

Замын хөдөлгөөний дүрмийн тестийн дасгал ажлын дэвтэр

 

 

CD-Test Танилцуулга

Замын хөдөлгөөний дүрмийн цахим тест

 

 

Plakat Танилцуулга

Ерөнхий боловсролын сургуулийн ЗХД-ийн хичээлийн үзүүлэн, сорилын тест

 

 

Plakat Танилцуулга Танилцуулга

Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрмийн зурагт хуудас

© Замын хөдөлгөөн судлалын хүрээлэн, 2008