Замын хөдөлгөөнтэй холбоотой олон улсын гэрээ, хэлэлцээрийн түүхээс

 

Өмнөтгөл

 

Түүхэн сурвалж ба он цагийн хэлхээс

 

НҮБ-ын Замын хөдөлгөөний бага хурлын төгсгөлийн акт (Вена, 1968 он)

[монгол, англи, орос хэлээр]

 

Монгол Улсын Засгийн газраас “Замын хөдөлгөөний тухай болон Замын дохио, тэмдгийн тухай” Венийн Конвенцид нэгдэн орох тухай хуулийн төслийг Улсын Их Хуралд өргөн барьсан тухай

 

“Замын хөдөлгөөний тухай Венийн Конвенцид нэгдэн орох тухай” Монгол Улсын хууль

 

“Замын дохио, тэмдгийн тухай Венийн Конвенцид нэгдэн орох тухай” Монгол Улсын хууль

 

Венийн Конвенцуудад Монгол Улс нэгдэн орсон тухай НҮБ-аас ирүүлсэн албан баримт

[монгол, англи хэлээр]

 

 

««..Буцах