Монгол Улсын

Замын хөдөлгөөний дүрэм

1.

Нийтлэг үндэслэл

2.

Жолоочийн үүрэг

3.

Явган зорчигчийн үүрэг

4.

Тээврийн хэрэгслээр зорчигчийн үүрэг

5.

Замын хөдөлгөөн зохицуулах дохио

6.

Дуут болон ослын дохио, ослын зогсолтын тэмдэг хэрэглэх

7.

Хөдөлгөөн эхлэх болон чиг өөрчлөх

8.

Тээврийн хэрэгслээр байрлан явах

9.

Тээврийн хэрэгслийн хурд

10.

Гүйцэж түрүүлэх

11.

Түр буюу удаан зогсох

12.

Уулзвар нэвтрэх

13.

Явган хүний гарц нэвтрэх

14.

Төмөр замын гарам нэвтрэх

15.

Гадна талын гэрэлтүүлэх хэрэгслийг хэрэглэх

16.

Хорооллын доторхи хөдөлгөөн

17.

Тууш замын хөдөлгөөн

18.

Цуваагаар явах

19.

Жолоодлогын дадлага хийх

20.

Механикжсан тээврийн хэрэгслийг чирэх

21.

Хүн тээвэрлэх

22.

Ачаа тээвэрлэх

23.

Унадаг дугуй, мопед, ердийн хөсгөөр зорчих, мал туухад тавих нэмэлт шаардлага

 

 

1 дүгээр хавсралт

Замын тэмдэг, тэмдэглэл

1.

Анхааруулах тэмдэг

2.

Хориглох тэмдэг

3.

Дарааллын тэмдэг

4.

Заах тэмдэг

5.

Мэдээлэх тэмдэг

6.

Нэмэлт тэмдэг

7.

Хэвтээ тэмдэглэл

8.

Босоо тэмдэглэл

 

 

2 дугаар хавсралт

Тээврийн хэрэгслийн ашиглахыг хориглох эвдрэл, гэмтэл, техникийн зөрчил

 

 

3 дугаар хавсралт

Иргэн, албан тушаалтны үүрэг

 

 

««..Буцах