Монгол Улсын стандарт

 

Замын тэмдэг. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 4597:2003

 

Замын тэмдэглэл. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 4759:2003

 

Замын гэрлэн дохио. Үндсэн үзүүлэлтүүд

MNS 4980:2006

 

Замын тэмдэг, тэмдэглэл, гэрлэн дохио, хашилт, чиглүүлэх хэрэгслүүдийг хэрэглэх дүрэм

MNS 4596:2007

 

Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага

MNS 4598:2003

 

Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний эргономикийн үзүүлэлтүүд

MNS 4599:2003

 

Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн үйлчилгээ засварын тогтолцоо. Тодорхойлолт

MNS 4601-98

 

Аюултай ачаа. Ангилал. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 4978:2000

 

Тээврийн хэрэгсэлд тусгай дуут болон гэрэл дохио тавих ба хэрэглэх

MNS 4979:2000

 

Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг хийх заавар. Ерөнхий шаардлага

MNS 5011:2003

 

Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ. Тодорхойлолт. Ангилал. Ерөнхий шаардлага

MNS 5012:2001

 

Бензин хөдөлгүүртэй автомашин - Утааны найрлага дахь хорт хорт бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга

MNS 5013:2003

 

Дизель хөдөлгүүртэй автомашин - Утааны тортогжилтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга

MNS 5014:2003

 

Автоүйлчилгээ. Ангилал. Ерөнхий шаардлага

MNS 5025:2001

 

Оношлогооны төв. Ангилал. Ерөнхий шаардлага

MNS 5044:2003

 

Нийтийн таксийн үйлчилгээ. Ангилал ба тодорхойлолт. Ерөнхий шаардлага

MNS 5122:2002

 

Жуулчны автотээврийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага

MNS 5231:2003

 

Автомашины зогсоол. Ангилал. Ерөнхий шаардлага

MNS 5342:2003

 

Хүнсний түргэн гэмтэх, эмзэг бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх. Ангилал. Ерөнхий шаардлага

MNS 5343:2003

 

Ахуйн хог хаягдлын тээвэрлэлт. Ангилал. Ерөнхий шаардлага

MNS 5344:2003

 

Овор ихтэй, урт, хүнд ачааны тээвэрлэлт. Ангилал. Ерөнхий шаардлага

MNS 5345:2003

 

Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх ба тээвэрлэлтэд зуучлах үйлчилгээ

MNS 5346:2003

 

Автомашины угаалгын үйлчилгээ. Ангилал. Ерөнхий шаардлага

MNS 5347:2003